LΕGEND ACD
LΕGEND ACD

LΕGEND ACD

 

Υπερεξισορροπημένο πρώτο στάδιο διαφράγματος με πρωτοποριακό σύστημα που σφραγίζει το πρώτο στάδιο για αποφυγή εισόδου νερού σε αυτό.
Ισορροπημένο δεύτερο στάδιο
Eπιλογή σε International ή σε Din 300Bar
Μοχλός Venturi
Δύο οπές υψηλής πίεσης αριστερά και δεξιά και τέσσερις οπές μέσης πίεσης

 

Τιμή : Int. 483 ευρώ / Din 493 ευρώ

 

Τα νέα μας