TITAN LX ACD
TITAN LX ACD

TITAN LX ACD

Eξισορροπημένο πρώτο στάδιο διαφράγματος
Εξισορροπημένο δεύτερο στάδιο
Eπιλογή σε International ή σε Din 300Bar
Μοχλός Venturi
Δύο οπές υψηλής πίεσης αριστερά και δεξιά και τέσσερις οπές μέσης πίεσης

 

 

Τιμή : Int. 393 ευρώ / Din 392 ευρώ

Τα νέα μας