TITAN SUPREME
TITAN SUPREME

TITAN SUPREME

 

Ειδικό επιστόμιο για πολύ κρύα νερά
Eξισορροπημένο πρώτο στάδιο διαφράγματος
Εξισορροπημένο δεύτερο στάδιο
Eπιλογή σε International ή σε Din 300Bar
Μοχλός Venturi
Δύο οπές υψηλής πίεσης αριστερά και δεξιά και τέσσερις οπές μέσης πίεσης
Δυνατότητα σύνδεσης από δεξιά ή αριστερά χάρις στο νεό σύστημα και τον ταχυσύνδεσμο

 

Τιμή : 329 ευρώ

Τα νέα μας