Λάστιχα PURE LATEX
Λάστιχα PURE LATEX

• Ιδιαίτερα δυνατά με απαράμμιλη αντοχή

• Διαρκής διατήρηση της επιφορτιζόμενης δύναμης

• Μεγάλος συντελεστής επιμήκυνσης

• Ταχεία μνήμη επαναφοράς

• Διατίθενται σε διαμέτρους Φ16mm – Φ17,5mm καί Φ19mm

• Ποικίλα μεγέθη πρός κάλυψη όλων των αναγκών

• Συσκευάζονται σε σακουλάκια αλουμινίου με πλαστικό zip καί οπή γιά κρέμασμα
 

Τα νέα μας